Općina Zrinski objavila je Javni poziv za dodjelu potpora za kupovinu i građenje prve nekretnine na području Općine Zrinski Topolovac. Prihvatljivi korisnici mjera iz javnog poziva su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem i boravištem na području Općine Zrinski Topolovac, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva koje su stalno nastanjene na području općine, te fizičke osobe koje imaju namjeru stalnog nastanjenja na području Općine Zrinski Topolovac.

Prihvatljivi troškovi koji se sufinanciraju u ovom Pozivu za izgradnju novih stambenih objekata i kupovinu stambenih objekata na području Općine Zrinski Topolovac su trošak izgradnje objekta, geodetski troškovi, troškovi projektiranja, troškovi uporabne dozvole i trošak kupnje objekta.

Općina će sufinancirati izgradnju novih stambenih objekata i kupnju stambenih objekata, u iznosu od 3.318,00 eura po objektu, pod uvjetom da vlasnik objekta nakon 12 mjeseci počne stanovati u uređenom objektu, te da objekt ne proda najmanje 5 godina računajući od godine u kojoj je ostvario potporu. Svi detalji Javnog poziva nalaze se na mrežnim stranicama Općine Zrinski Topolovac.