Gradonačelnik Dinko Pirak na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća odgovorio je na pitanje vijećnika Kristijana Marinića o nedostatku liječnika u Čazmi. Pirak je izjavio da je Grad Čazma kupio stan u novoizgrađenoj zgradi u Čazmi, namijenjen liječniku.

-Nedostatak liječnika je problem koji pogađa ne samo Čazmu, već cijelu Hrvatsku. Ako izgubimo jednu ordinaciju, teško ćemo je više uspjeti vratiti. Što Grad i Gradsko vijeće poduzimaju kako bi stimulirali dolazak i zadržavanje liječnika? – pitao je Marinić.

– Dom zdravlja u Čazmi, s obzirom na veličinu zgrade i resurse, može biti bolje iskorišten. Grad se trudi privući liječnike, ali primjećuje se da dolaze samo privremeno ili kao zamjene. Nedostaje nam pedijatar jer prethodna uprava nije razmišljala o potrebi stvaranja uvjeta za pedijatra, uključujući i financiranje školovanja. Trenutno, medicinske usluge funkcioniraju, kazao je  Pirak i dodao da je posebno zadovoljan činjenicom da će ispostava Čazme ponovno imati jedan ili dva dana tjedno medicinu rada.

Gradonačelnik je naglasio i da je potrebno zajedno raditi na tome da ljudi koji završe medicinski fakultet i traže posao ne moraju isključivo odlaziti u Zagreb, već da mogu dobiti priliku u Čazmi.

Pirak je kazao da je Grad kupio jedan stan u zgradi koja se gradi u centru Čazme, namijenjen liječniku. Međutim, nije zadovoljan činjenicom da je Dom zdravlja prodao stanove namijenjene liječnicima u prošlosti.

– Dom zdravlja treba odlučiti koji će liječnik biti korisnik tog stana, ako će biti potrebe. Grad će staviti stan na raspolaganje Domu zdravlja kako ne bi bilo favoriziranja od strane Grada. Ako se pokaže potreba, osigurat ćemo još jedan stan za liječnika kako bi se zadržao u Čazmi, rekao je Pirak.

Gradonačelnik je zaključio da Grad na ovaj način daje doprinos rješavanju problema nedostatka liječnika.