Prodan je hostel Daruvar u Malom Lošinju , do jučer u vlasništvu Grada Daruvara. Kupac je Jadranka trgovina d.o.o. iz Malog Lošinja koja djeluje u sastavu Jadranka grupe. Cijena po kojoj je prodan hostel Daruvar je milijun i 41 tisuću 814 eura i 90 centi.

Jučer je u Velikoj vijećnici zgrade Gradske uprave održana sjednica za prodaju hostela Daruvar u Malom Lošinju. Predmet prodaje bio je hostel koji se sastoji od dvije čestice, 1773 i 2191 upisane u katastarskoj općini Mali Lošinj, grad. Na natječaj objavljen u nekoliko dnevnih novina, Večernjem, Jutarnjem i Novom listu te Poslovnom dnevniku, pristigla je jedna ponuda. Otvaranja ponuda nazočile su pročelnice daruvarske Gradske uprave za opće pravne poslove Olga Šimon Danek, za financije Emina Šimek Kovačić, za gospodarstvo Danica Cetin, zapisničarka Ivana Milek Husak i predstavnik ponuditelja, direktor kompanije Jadranka trgovina Milan Džebić. Nakon otvaranja utvrđeno je kako je ponuda pravovaljana. Kupac hostela Daruvar u Malom Lošinju je Jadranka trgovina d.o.o.  koja djeluje u sastavu Jadranka grupe. Odmaralište je već nekoliko godina u najmu Jadranka grupe. Kao jedan od najvećih poslodavaca u Hrvatskoj koji u sezoni zapošljava preko tisuću radnika, Jadranka grupa trudi se osigurati odgovarajući smještaj zaposlenicima. Svjesni i prednosti i nedostataka objekta u centru Malog Lošinja prema najavi u hostel Daruvar trebat će dosta investirati kako bi se doveo u stanje potpuno primjereno za smještaj sezonskih radnika.

Od sredstava ostvarenih prodajom objekta prema riječima gradonačelnika Daruvara Damira Lneničeka Grad Daruvar će uhvatiti tempo inflacije i zatvoriti kredite za izgradnju Dječjeg vrtića Vladimir Nazor, za kupnju Doma za starije i nemoćne Ljudevite pl. Janković i izmjenu javne ulične rasvjete.

Gospodarska suradnja Jadranka grupe i Grada Daruvara nastavlja se, a u perspektivi, najavljeni su susreti s gospodarstvenicima Daruvara s razradom plana u kojem Jadranka grupa kao potrošač pokazuje veliki interes za proizvode s daruvarskog područja. Pčelarstvo Daruvar već nudi svoje proizvode posredstvom Jadranka trgovine a suradnja bi se trebala proširiti na sirane Biogal i OPG Jareš kao i na proizvođače alkoholnih pića.  

Izvor: 043 Bjelovarsko-bilogorski vjesnik