Foto/Grad Čazma, Davor Kirin

Na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Čazme dosta se govorilo o obnovi prometnica na području grada i izgradnji pješačkih staza. Gradonačelnik Dinko Pirak izvijestio je vijećnike o napretku i financiranju tih projekata.

U svom izvješću, gradonačelnik Pirak istaknuo je da je Grad Čazma iz fondova uspješno realizirao asfaltiranje prometnica na području grada. Radi se o raskrižju u Gornjem Draganu i dijelu prometnice u Sišćanima za što je odobreno ukupno 450 tisuća eura.

-Trenutno je u tijeku asfaltiranje 3,5 kilometra Moslavačke ulice u Čazmi i dijela Dabaca, čija je ukupna vrijednost radova 700 tisuća eura. Također, grad je dobio povrat uloženih sredstava za asfaltiranje prometnica u Novom Selu, Bojani i Bosiljevu, u iznosu od 140 tisuća eura, rekao je Pirak i najavio da će ove godine asfalt konačno dobiti i prometnica u Prokljuvanima.

Na sjednici su postavljena i pitanja vezana uz ovu tematiku od strane vijećnika Jurice Jurina i Gordane Jančić. Jurinu je zanimalo kada će se nastaviti s izgradnjom pješačke staza u Bosiljevu, dok je Jančić pitala kada će prigradska naselja Dapci, Općevac i Palančani dobiti pješačku stazu.

Gradonačelnik Pirak je odgovorio da se ova pitanja često ponavljaju na sjednicama te da se uvijek nešto najavljuje. Naglasio je da je izgradnja pješačkih staza vrlo skupa investicija te da se traži način za sufinanciranje ili potpuno financiranje projekta preko državnog proračuna.

-Tražili smo način da dobijemo sufinanciranje ili financiranje u cijelosti, što bi u biti i trebali da taj projekt prebacimo na državni proračun. Jer ako idemo samo financirati izgradnju nogostupa, ne možemo ništa drugo raditi, zarobit ćemo proračun. Trasa nogostupa do Dabaca je izuzetno zahtjevna i izuzetno skupa i to je infrastruktura koja bi naš proračun jako opteretila, rekao je Pirak i dodao kako se napokon dogodio pomak po tom pitanju.

Hrvatske ceste su uvrstile obnovu te prometnice u svoj proračun, pa se očekuje da radovi u Bosiljevu počnu ove godine. Planirana je obnova dijela prometnice do prevoja u Bosiljevu. Nogostup do Dabaca bit će uvršten u proračun sljedeće godine.

Gradonačelnik Pirak je kazao i kako ima najave da konačno ide u rekonstrukciju i ulica Svetog Andrije.

– Prema najavama koje imam, konačno će se pristupiti rekonstrukciji Svetog Andrije. Nakon poteškoća oko projektne dokumentacije i promjene sudionika u projektu, građevinska dozvola je u završnoj fazi. Planirana je izgradnja kružnog toka, parkirališta i asfaltiranje ulice Svetog Andrije sve do ulice Matije Gupca. To će biti cjelovita rekonstrukcija koja će se provesti iduće godine, najavio je Pirak.