Općina Zrinski Topolovac je prepoznala važnost rada udruga za razvoj lokalne zajednice i podržava njihove projekte i programe. Kroz Javni natječaj za financiranje programa, projekta i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Zrinski Topolovac za 2023. godinu, Općina je dodijelila ukupno 10.750,00 eura za sedam udruga koje su se prijavile i ispunile uvjete.

– S obzirom da smo mala općina, imamo zavidan broj udruga. Sve udruge koje su imale ispravnu dokumentaciju, otvorene račune, uredne financijske izvještaje imale su se su pravo prijaviti kod nas. Uglavnom, svima koji su se prijavili sredstva su i odobrena. Općina kao što je i ranije, i dalje podupire rad udruga jer ni jedan događaj u Općini ne može proći bez angažiranja udruga, bez njihovog rada, njihovog prisustva i sudjelovanja, tako da su nama udruge važne i rad i financiranje njihovog rada nije upitan, rekla je načelnica Jasna Mikles Horvat.

Sredstva za financiranje programa, projekta i manifestacija od interesa za opće dobro dodijeljena su Udruzi Mladost za budućnost, NK Zrinski, Konjičkom klubu Zrinski, Udruzi žena “Katarina Zrinski”, LD Jelen, Šahovskom klubu “Ivan Dvoržak” i Matici umirovljenika Bjelovar-Podružnica Zrinski Topolovac.