Nakon što je 17. ožujka 2023. godine   Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zaprimilo predstavku Ivane Posavec Krivec, predsjednice Kluba zastupnika Socijaldemokrati u Hrvatskom saboru, u kojoj ista predlaže ukidanje naplate cestarine na području Zagrebačke županije stigao je i odgovor na ovu inicijativu. Ministar Oleg Butković u svom odgovoru je napisao sljedeće:

„U dostavljenom prijedlogu, među ostalim, navodi se da je veliki broj stanovnika Zagrebačke županije, posebno onih iz Općina Križ i Općina Klinča Sela, Donje Zdenčine i Pisarovine te gradova Ivanić-Grad i Jastrebarsko, primoran putovati na svoje radno mjesto izvan mjesta prebivališta, kao i da visoka cestarina ima izravne implikacije i na gospodarski razvoj područja.

Ovom prilikom želimo napomenuti da Hrvatske autoceste d.o.o. upravljaju s preko tisuću kilometara autocesta u Republici Hrvatskoj čija su izgradnja i održavanje izrazito važni za prometnu povezanost Republike Hrvatske, a time upravo i za gospodarski razvoj. Glavni izvor financiranja građenja i održavanja autocesta je cestarina. Visina cestarine obuhvaća nadoknadu troškova infrastrukture: izgradnje, redovitog i investicijskog održavanja, upravljanja, financiranja i razvoja vezanih za autocestu.

Hrvatske autoceste d.o.o. pritom korisnicima elektroničke naplate cestarine odobravaju značajne popuste u pretplati od 21,74 % te u sezonskom razdoblju od 33,48 % za sve skupine vozila, kao i popuste kod naknadnog plaćanja vezanog za kreditnu, debitnu ili naftnu karticu (od 13,04 % do 42,43 %) ovisno o emisiji ispušnih plinova.

Analizom prometa i prihoda u 2022. godini na spomenutim dionicama autocesta Al i A3 evidentiran je promet i prihod kako slijedi:

–              na autocesti Al, dionica Zagreb – D.Zdenčina – Jastrebarsko evidentirano je 15.991.571 vozilo uz realizirani prihod od 27.958.332,29 EUR,

–              na autocesti A3, dionica Zagreb istok – lvanić-Grad evidentirano je 11.367.781 vozilo uz realizirani prihod od 24.481.976,79 EUR te

–              na NP Bregana 4.550.785 vozila uz realizirani prihod od 5.082.184,55 EUR.

Ukupan broj vozila na navedenim dionicama iznosi 31.910.137 vozila, a realizirani prihod 57.522.493,62 EUR s PDV-om.

Obzirom da se obnova postojećih i izgradnja novih dionica autocesta financira i iz prihoda naplate cestarine, ukidanjem naplate cestarine na području Zagrebačke županije znatno bi se otežalo financiranje vezano za obnovu postojećih i izgradnju novih dionica autocesta, a koje su od ključnog značaja za kvalitetnu prometnu povezanost Republike Hrvatske te time posredno i za njezin gospodarski razvoj.”