Nakon što je početkom ove godine krenulo prijelazno razdoblje što se tiče odvoza otpada iz kućanstava i njegove naplate korisnicima, garešnički Komunalac od 1. svibnja počeo je s punom  primjenom novog sustava prikupljanja i naplate otpada. Time je ta gradska komunalna tvrtka nakon nekoliko godina intenzivnog rada na osiguravanju svih potrebnih uvjeta za odvojeno prikupljanje pojedinih vrsta otpada od ovog tjedna krenula s novim režimom gospodarenja koji će donijeti odgovornije postupanje s otpadom. Naime, s razvrstavanjem otpada u domaćinstvima i odvojenim prikupljanjem omogućit će se njegovo recikliranje i time će se ujedno smanjiti količine otpada koje završavaju na gradskom odlagalištu otpada Johovača što je izravan doprinos zaštiti prirode i okoliša.

– U prijelaznom razdoblju korisnicima smo naplaćivali samo fiksni dio cijene, a dozvolili smo i da građani do 1. svibnja imaju četiri odvoza miješanog komunalnog otpada plus odvoz papira i plastike jednom mjesečno te biootpada jednom tjedno. Sad krećemo s novim režimom odvoza i naplate što znači da ćemo miješani komunalni otpad odvoziti iz kućanstava dva puta mjesečno to jest u prvom i trećem tjednu. Papir i plastika i dalje će se odvoziti jednom mjesečno, a biootpad jednom tjedno. Što se tiče naplate na postojeću fiksnu cijenu dodat će se broj odvoza miješanog komunalnog otpada, a cijena po kućanstvu će iznositi maksimalno 80 kuna s dva odvoza – rekao nam je direktor Komunalca Dražen Bengez te dodao da je ta cijena,  u odnosu na druge gradove, među najnižima.

Direktor Komunalca Dražen Bengez

Tukođer treba spomenuti, kaže D. Bengez, da u toj cijeni korisnici uz odvoz otpada iz kućanstva dobivaju i besplatno korištenje reciklažnog dvorišta te dva puta godišnje besplatan odvoza granja od orezivanja npr. voćaka, živica i sl. Ujedno novi sustav naplate omogućuje onim korisnicima koji će redovito odvajati otpad da smanje količine miješanog otpada i kantu izvezu samo jednom mjesečno te tako uštede na plaćanju usluge odvoza otpada. Raspored odvoza otpada za cijelu godinu i to za Grad Garešnicu i općine Hercegovac, Velika Trnovitica i Berek svim korisnicima je poslan na kućne adrese, a dodatne informacije mogu potražiti i u Komunalcu.   

Više u novom 043 Bjelovarsko-bilogorskom vjesniku.