‘Obavještavamo vas da je rješenjem o godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2022. godinu utvrđena razlika poreza i prireza za povrat’… poruke koje mnogi priželjkuju počele su ovih dana stizati u korisničke pretince u sustavu e-Građani.

Pretpostavlja se da bi takva poruka mogla stići u sandučiće oko 670.000 građana. Toliko ih ima pravo na povrat poreza na dohodak za 2022. godinu. Najviše se mogu veseliti mlađi od 25 godina jer im država vraća sav naplaćeni porez, a oni od 25 do 30 godina dobit će polovicu plaćenog poreza na dohodak i prirez. No ova pravila se ne odnose na studente zaposlene preko studentskog ugovora, piše Večernji.hr.

Porezna uprava automatski provjerava porez na dohodak za većinu građana pa se zahtjevi za povratom, čak ni onih koji na njega imaju pravo, nisu trebali predavati. Ako se utvrdi da je netko platio više poreza nego što je trebao, preplaćeni porez se vraća. No ima onih koji su platili manje pa će tako dobiti obavijest da moraju pokriti razliku. To su primjerice oni koji su koristili porezne olakšice iako na njih nisu imali pravo.

Izvor: tportal.hr