Kako je priopćila PU bjelovarsko-bilogorska prijavljena je krađa drvne mase iz privatne šume u Donjem Mikloušu. Nepoznati počinitelji su porušili preko četrdeset stabala hrasta, graba, johe i topole te veći dio drvne mase odvezli. Vlasnici šume su oštećeni za više stotina eura.

Protiv počinitelja podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Policija apelira na vlasnike šuma da što češće obilaze svoje posjede, kako bi zajedničkom suradnjom spriječili šumske krađe. Ukoliko i dođe do krađe, mole građane da odmah po saznanju prijave kazneno djelo te prikupe sva relevantna i korisna saznanja kako bi se moglo doprinijeti otkrivanju počinitelja i eventualno poslužiti kao dokaz u sudskom postupku.