Manjak stručnog kadra u predškolskom odgoju potaknulo je Općinu Velika Pisanica na raspisivanje preliminarnog natječaja za dodjelu stipendija studentima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za akademsku godinu 2023./24 s područja općine.

Stipendija će se dodijeliti za akademsku godinu 2023./24., za razdoblje od 1. listopada 2023. godine do 30. lipnja 2024. godine, a studenti koji ostvare pravo, stipendiju mogu nastaviti koristiti i u sljedećoj akademskoj godini uz uvjet ostvarenja svih upisanih ECTS bodova u tekućoj akademskoj godini.
Najviši pojedinačni mjesečni iznos stipendije može iznositi 150,00 eura, no točan iznos će se utvrditi posebnom odlukom općinskog načelnika nakon dovršetka natječaja i utvrđenja točnog broja studenata koji ostvaruju pravo na stipendiju.
Po završetku natječaja posebnim ugovorom načelnik Općine Velika Pisanica i student koji ostvari pravo na stipendiju sklopit će ugovor o stipendiranju kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Riječ je o preliminarnom natječaju na koji se mogu javiti studenti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Općine Velika Pisanica u neprekidnom trajanju od najmanje jedne godine prije dana objave natječaja za dodjelu stipendija