U Općoj bolnici “Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar od danas pacijenti opet mogu obaviti denzitometriju.

Denzitometrija je medicinska pretraga kojom se procjenjuje mineralni sadržaj kostiju i izračunava mineralna gustoća za procjenu čvrstoće kostiju.

Ova pretraga u Općoj bolnici u Bjelovaru se obavljala do 2020. godine kada je prestala s radom zbog pojave epidemije uzrokovane COVID 19 virusom.

Tada se prostor u kojem je bio denzitometar prenamijenio za potrebe zbrinjavanja COVID pozitivnih pacijenata. Budući da su protuepidemijske mjere još uvijek na snazi, uređaj je preseljen u prostor starog OHBP-a.

Bolnica je iznašla sredstva i popravila navedeni uređaj kako korisnici zdravstvenih usluga županije ne bi morali odlaziti u druge bolnice za obavljanje navedenih pretraga.

– Uređaj je prošao sve testove koji su bili propisani, sada je u punoj funkciji. Nemamo liste čekanja ono što je najvažnije, svi koji se upišu doći će jako brzo na red. Ovo je pretraga koju obavlja jedna starija dob koja ovisi i o prijevozu svojih ukućana. Mislim da je ovo veliko olakšanje jer ne moraju pacijente voziti u Koprivnicu ili Viroviticu ili neke druge gradove koji su čak i dalji. Mislim da je to jedan veliki plus za našu novu bolnicu. Prostor u kojem se provodi pretraga je lijep, lijepo je saniran i ugodan je, kazala je ravnateljica Opće bolnice „dr. Anđelko Višić“ Bjelovar Sanela Grbaš Bratković.

Sam pregled s pripremom traje oko sat vremena, a u planu je da dnevno šesnaest pacijenata obave ovu pretragu.