Općina Ivanska će i ove godine povodom Dana općine svojim studentima isplatiti bespovratnu novčanu potporu. Studenti s prebivalištem na podučju Općine Ivanska trebaju do 21. svibnja u Jedinstveni upravni odjel dostaviti Potvrdu o studiranju, presliku osobne iskaznice, OIB i broj računa-IBAN. Tražena dokumentacija može se dostaviti osobno ili putem pošte na adresu: Općina Ivanska, S. Kolara 1, 43 231 Ivanska ili na e-mail: opcina@ivanska.hr.