Krajem ožujka 2023. godine u HZZ PU Bjelovar registrirane su 3.154 nezaposlene osobe. U usporedbi s prethodnim mjesecom broj nezaposlenih manji je za 7,1 % ili 242 osobe, a u odnosu na ožujak 2022. manji je za 12,4 % ili 448 osoba.

Najveći apsolutni broj nezaposlenih osoba zabilježen je u Ispostavi Bjelovar (1.503 ili 47,6 %), zatim u Ispostavi Daruvar (619 ili 19,6 %), Ispostavi Garešnica (456 ili 14,5 %), Ispostavi Čazma (314 ili 10,0 %), te Ispostavi Grubišno Polje (262 ili 8,3 %).

U ožujku 2023. godine u odnosu na prethodni mjesec evidentirana je nezaposlenost smanjena u svim ispostavama a najviše u Ispostavi Grubišno Polje za 32 osobe ili 10,9 %, u Ispostavi Bjelovar za 137 ili 8,4 %, u Ispostavi Garešnica za 30 ili 6,2 %, Ispostavi Daruvar za 35 ili 5,4 %, te u Ispostavi Čazma za 8 osoba ili 2,5 %.

U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana je nezaposlenost smanjena u Ispostavi Grubišno Polje za 82 osobe ili 23,8 %, u Ispostavi Daruvar za 122 ili 16,5 %, u Ispostavi Bjelovar za 199 ili 11,7 %, u Ispostavi Garešnica za 59 osoba ili 11,5 %, a povećana nezaposlenost evidentirana je u Ispostavi Čazma za 14 osoba ili 4,7 %.

Ukupno je tijekom ožujka 2023. godine iz evidencije nezaposlenih izašla 641 osoba. Od toga je zaposleno 484 osoba i to: 469 (96,9 %) na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 15 (3,1 %) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (registriranje trgovačkoga društva ili obrta, ugovor o djelu, itd.).

Gledano po ispostavama, temeljem radnog odnosa najveći je broj zaposlenih s evidencije Ispostave Bjelovar (258 ili 55,0 %), a zatim iz Ispostave Daruvar (88 ili 18,8 %), Ispostave Grubišno Polje (49 ili 10,4 %), Ispostave Garešnica (45 ili 9,6 %) te Ispostave Čazma (29 ili 6,2 %).

Istodobno je u ožujku 2023. godine 157 osoba izašlo iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu.

Tijekom ožujka 2023. godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 399 osoba (38,2 % ili 197 osoba manje nego u ožujku 2022. godine te 25,1 % ili 80 osoba više u odnosu na prethodni mjesec), i to: 266 osoba (66,7 %) izravno iz radnog odnosa, 123 (30,8 %) iz neaktivnosti, 9 (2,3 %) iz redovitog školovanja te 1 osoba (0,3 %) iz drugih oblika rada.

Najviše novoprijavljenih osoba bilo je u Ispostavi Bjelovar (198 ili 49,6 %), Ispostavi Daruvar (86 ili 21,6%), Ispostavi Čazma (46 ili 11,5 %), Ispostavi Garešnica (37 ili 9,3 %), a najmanje u Ispostavi Grubišno Polje (32 ili 8,0 %).