Općinsko vijeće Općine Velika Pisanica raspisalo je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Velika Pisanica. Javna priznanja iskazi su javne pohvale domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, koje su svojim radom, djelovanjem i demokratskim usmjerenjem pridonijeli promicanju ugleda Općine Velika Pisanica.
Javna priznanja Općine Velika Pisanica su:
– Priznanje počasnom građaninu Općine Velika Pisanica,
– Zlatna Povelja Općine Velika Pisanica,
– Zlatni ključ Općine Velika Pisanica.
Prijedlog uz obrazloženje i odgovarajuću dokumentaciju mogu predložiti Općinsko vijeće, predsjednik Općinskog vijeća, općinski načelnik, odbori Općinskog vijeća Općine Velika Pisanica te fizičke i pravne osobe s područja gospodarstva, ustanove, udruge građana i klubovi. Rok za podnošenje prijedloga je do 01.05.2023. godine, a svi detalji nalaze se na mrežnoj stranici Općine Velika Pisanica.