Vlada Republike Hrvatske je u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina raspisala izbore za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, koji će u Hrvatskoj biti provedeni 7. svibnja. Naime, s ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite svojeg položaja u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju, na način i pod uvjetima Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama samouprave.

U proteklom četverogodišnjem mandatu u Grubišnom Polju pravo na vijeće imale su češka, mađarska i srpska nacionalna manjina, a sada će temeljem rezultata popisa stanovništva uz te tri pravo na vijeće imati i romska nacionalna manjina. S izborima u vezi već je formirano Gradsko izborno povjerenstvo koje je objavilo i obvezne upute te je od 4. travnja počeo teći rok za dostavu prijedloga lista kandidata, koje valja dostaviti do minutu prije ponoći 15. travnja.

Predsjednik Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Bjelovarsko-bilogorske županije Damir Malina kaže kako su u proteklih pet četverogodišnjih mandata vijeća i predstavnici opravdali svoj rad.-Udruge se bave kulturnim amaterizmom, manifestacijama, predškolskim i školskim odgojem, a vijeća i predstavnici stvaraju pretpostavke za njihov rad, surađuju s načelnicima, gradonačelnicima i županom i mislim da je do sada bilo dobro-kaže D. Malina.

Više pročitajte u novom broju 043 Bjelovarsko-bilogorskog vjesnika, koji izlazi 20. travnja.