Općina Ivanska objavila je Javni  poziv mladim obiteljima za dodjelu potpora za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Ivanska. Ovim pozivom namjera je pomoći mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja s ciljem sprječavanja raseljavanja te poticanja naseljavanja mladih obitelji na području Općine Ivanska.

Predviđene su dvije potpore i to Potpora za kupnju stambenog objekta ili građevinskog zemljišta, ili gradnje kuće te Potpora za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor.

Mladom obitelji u smislu ovog Programa, smatra se mladi bračni ili izvanbračni par pod uvjetom da nisu navršili 40 godina života prije raspisivanja Javnog poziva te da svoje stambeno pitanje rješavaju stjecanjem vlasništva nad nekretninom po prvi put.

Najveći iznos potpore koji se može isplatiti je 2.000,00 eura, a sve pojedinosti kao i obrasce možete vidjeti na mrežnoj stranici Općine Ivanska.