Kao i svake godine, 7. travnja, obilježavamo Svjetski dan zdravlja. Svjetska zdravstvena organizacija od 1950. godine obilježava Svjetski dan zdravlja, kao dan podizanja svijesti o određenoj zdravstvenoj temi koja je u tom trenutku obilježena kao prioritetna i zahtijeva pojačane napore.

Opća bolnica ,,Dr.Anđelko Višić” Bjelovar obilježava ga javnozdravstvenom akcijom mjerenjem krvnog tlaka i šećera u krvi za naše građane.

Ovom akcijom žele potaknuti građane da aktivno sudjeluju u brizi o vlastitom zdravlju i ujedno ih upoznati s rizičnim čimbenicima za razvoj bolesti. Ujedno će i predstaviti radove bolesnika Odjela za psihijatriju koji izrađuju u radnoj terapiji dnevne bolnice i time ukazati koliko je bitno očuvanje i mentalnog zdravlja.

Akcija se održava 06.travnja 2023 godine, od 09h do 12h na Gradskoj tržnici u Bjelovaru.