Općina Velika Pisanica i dalje ulaže u nerazvrstane ceste. Iz sredstava proračuna Općine Velika Pisanica financirano je asfaltiranje nerazvrstane ceste u naselju Polum dužine 1250 m². Navedene radove izvršilo je Poduzeće za ceste d.o.o., a ukupna vrijednost projekta iznosi 608.750,00 kn odnosno 80.843,3 €.