Već niz godina društveno poduzetništvo tema je o kojoj se dosta priča, no znamo li uopće o čemu pričamo?

Društveno poduzetništvo kao novi način poslovanja predstavlja kombinaciju poduzetničke prakse i vrijednosti usko povezanih s društvenom odgovornošću i načelima zaštite okoliša. Društveno poduzetništvo jedan je od relativno novih pojmova u ekonomiji i počiva na ciljevima potpuno suprotnim od onih na kojima počiva dominantna tržišna ekonomija. Ovakvom poslovanju nije cilj isključivo uvećanje profita, pa tako ni raspodjela dobiti, već ispunjenje društvenih zadaća, pomaganje onim skupinama u društvu koje su u riziku od društvene isključenosti.

Europska komisija je u svojoj „Inicijativi za društveno poslovanje“ (Social Business Initiative) pojmovno definirala koncept društvenog poduzetnika: (1) društveni poduzetnik se određuje kao nositelj poduzetničke aktivnosti kojem je primarni cilj društveni utjecaj, a ne generiranje dobiti za vlasnike ili dioničare; (2) društveni poduzetnik djeluje na način da proizvodi robu ili pruža usluge na tržištu na poduzetnički i inovativan način te koristi ostvarenu dobit za ispunjavanje društvenih ciljeva; (3) način upravljanja poduzetničkim subjektom je otvorenog tipa te uključuje zaposlenike, korisnike i ostale dionike na koje utječe gospodarska aktivnost poduzetnika.

Europska unija je prepoznala značenje društvenog poduzetništva kao jednog od ključnih elementa u prevladavanju trenutačnih socijalnih i ekonomskih problema jer postojeća gospodarska snaga, a time posljedično i financijski kapaciteti državne i lokalne razine, ne uspijevaju samostalno osigurati dovoljna sredstva za zadovoljenje svih društvenih potreba.

Prepoznala ga je i Hrvatska koja djelatnosti društvenih poduzetnika gleda kao one koji imaju povoljan utjecaj na okoliš te doprinose unapređenju razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini. Strategija razvoja društvenog poduzetništva nalaže ulaganje najmanje 75% godišnje dobiti, odnosno višak prihoda ostvarenog obavljanjem svoje djelatnosti u ostvarivanje i razvoj ciljeva poslovanja, odnosno djelovanja. Odlikuje ga dobrovoljno i otvoreno članstvo,  autonomija poslovanja, odnosno djelovanja te demokratski način odlučivanja.

Poduzeće Ured 4 You priključilo se rastućem trendu društvenih poduzetnika u Hrvatskoj i svijetu i prilagodilo svoje poslovanje društveno poduzetničkim načelima. Načela takvog poslovanja mijenjaju strategiju poduzeća i vrijednosti koje ga prate ali bez obzira na pristup poslovanju jedna stvar se ne mijenja – kvaliteta i okus hrane koja se, kroz Restoran Ura, poslužuje našim sugrađanima.

Svakodnevni dnevni meni koji se sastoji od juhe, glavnog jela i salate, u ponudi je za samo 5 Eura, a osim dnevnog menija toplih obroka, Restoran Ura nudi i mogućnost organizacije proslava i okupljanja za do 50 osoba, kao i catering na lokaciji po vašem izboru. Poziv na broj Restorana Ura 043/233-055 osigurat će odgovore na sva vaša pitanja i želje.

Restoran Ura pokrenut je kroz Europski projekt

Restoran Ura nastao je kroz projekt Food 4 You čiji je nositelj poduzeće Ured 4 You j.d.o.o. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.125.841,91 kn, a sufinanciran je od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda iznosom od 956.965,62 kn, te iz Državnog proračuna Republike Hrvatske iznosom od 168.876,29 kn. Projektom se žele promicati novi oblici poduzetništva te podizati svijest javnosti o mogućnostima koje nudi poslovanje po principima društvenog poduzetništva.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost poduzeća Ured 4 You j.d.o.o.

Više informacija o fondovima Europske unije možete saznati web stranicama www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr.