Nakon niza godina loše suradnje između Općine Štefanje i Županije tijekom bivše županijske vlasti koja se očitovala i u maćehinskom odnosu prema Osnovnoj školi Štefanje i pripadajućoj područnoj školi u Lamincu ipak su se dolaskom župana Marka Marušića na vlast stvari pokrenule na bolje.

– Župan je bio, obišao školu, već se nešto ulagalo što se tiče matične škole, a što se tiče područne škole u Lamincu župan je obećao da će se i tamo krenuti u obnovu, no za sada samo stolarije, a u planu je i uređenje parkinga za učitelje i one koji dolaze u školu. Što se tiče matične škole promijenjena je kompletna rasvjeta koja je bila veliki problem u školi, a sada se ide u promjenu podova u sportskoj dvorani koja je unutar same školske zgrade. Vidim  da dobra volja postoji, tako da se zahvaljujem Županiji na onome što rade za našu školu i ovo je prvi put da imamo neku suradnju sa Županijom vezano, ne samo za školu, nego i inače, rekao je načelnik Općine Štefanje Silvestar Štefović. Hoće li ta dobra suradnja rezultirati i time da Područna škola Narta, koja je sada područna škola Osnovne škole Ivanska, pređe pod nadležnost štefanjske osnovne škole? Postoji velika mogućnost,  jer o tome se već nekoliko puta razgovaralo na relaciji Općina Štefanje – Bjelovarsko-bilogorska županija.

– To je na neki način bilo i naše predizborno obećanje, podsjetio je načelnik Štefović i dodao kako je Općina u koordinaciji sa županijskim odjelom za društve djelatnosti i obrazovanje kako bi se napravile izmjene u županijskoj mreži škola za što se čeka novi zakon vezan uz osnovnoškolsko obrazovanje.

– Mreža škola se mora promijeniti da bi došlo do promjene upisnih područja, pa bi onda djeca iz Narte išla u školu u Štefanje. Naravno i dalje bi postojala Područna škola Narta samo ne bi bila područna škola OŠ Ivanska nego OŠ Štefanje. To nam je cilj, ne samo za Nartu, nego i za Šušnjaru jer je i tamo takav slučaj. Doduše, tamo više nema škole, nego djeca od prvog razreda idu u Ivansku. Nama je to potrebno jer škola u Štefanju ima malo učenika, dok je u Ivanskoj drugi slučaj. Naša škola bez problema može primiti još učenika koliko trenutno ima i još uvijek bi se nastava mogla odvijati u jednoj smjeni čemu se teži u cijeloj Hrvatskoj. Na ovaj način bi se rasteretila i škola u Ivanskoj, a pojačala škola u Štefanju, zaključio je Štefović.