Foto/Grad Grubišno Polje

U Grubišnom Polju je prošle godine vrata otvorilo reciklažno dvorište u kojemu je moguće odlagati više vrsta otpada, čime se uvelike doprinosi smanjenju količine smeća na području grada. Kako bi lakše manipulirali otpadom u dvorištu, grubišnopoljski Komunalac, koji upravlja dvorištem, lani je prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kandidirao i odobren mu je projekt nabavke specijalnog dozirnog krana.-Već je ranije putem Grada i Fonda nabavljena traka za sortiranje u koju će se kranom dovezeni reciklažni otpad stavljati i razvrstavati-kaže direktor Komunalca Ivica Ahac.

U vrtiću već nekoliko godina imaju različito obojene kante žapce u koje odvajaju otpad, ali i kroz druge aktivnosti djecu uče pravilnom odvajanju otpada

U sklopu projekta vrijednog 50.000 eura, predviđene su i edukacije, među njima i u Dječjem vrtiću Tratinčica. Prošloga su tjedna o gospodarenju otpadom slušali mališani dviju odgojnih skupina. Među njima je bio i Ante Vujović, koji već zna da se sav otpad ne odlaže u jednoj, već nekoliko kanti različitih boja: žutoj, plavoj, zelenoj i plavoj. U vrtiću već nekoliko godina imaju različito obojene kante žapce u koje odvajaju otpad, potvrdila je ravnateljica Biljana Katić, dodavši da i kroz druge aktivnosti djecu uče pravilnom odvajanju otpada.

U okviru Komunalčeva projekta imali su priliku doznati više o važnosti odvojenog skupljanja otpada. Edukaciju je održala Ana Domitrović, djelatnica vrbovečkog Konzultarea, tvrtke specijalizirane za gospodarenje otpadom s naglaskom na biootpad. Istaknula je da edukacija o gospodarenju otpadom treba kretati od najmlađih kako bi usvojili sva znanja potrebna da okoliš kako danas, a tako i u budućnosti bude uredan i čist.

Zanimljivi su podaci kako se u kućanstvima odvaja otpad i koliko je u jednom kućanstvu otpada moguće reciklirati.-Ono što ne odvojimo dovoljno dobro i što nije na adekvatan način sortirano više nije otpad koji može biti koristan, već postaje smeće kojim zagađujemo okoliš. I dalje je veliki problem što odvajanje nije na potrebnoj razini. Kada bi odvajanje bilo odrađeno na pravilan način, tada bi nam ostalo dvadeset do trideset posto otpada koji bi išao na odlagalište-kaže A. Domitrović. To znači da bi količinu otpada mogli smanjiti za dvije trećine.

Izvor: 043 Bjelovarsko-bilogorski vjesnik