U Velikom Grđevcu u tijeku je konstrukcijska obnova župne crkve Duha Svetoga.
Ovi radovi obuhvaćaju skidanje žbuke i fasade s cijele crkve, stavljanje posebnih materijala na zidove iznutra i izvana te na strop i zvonik objekta.

Nakon toga slijedi prema projektu ojačanje zidova i svodova čitave crkve, ugradnja mreže od karbonskih vlakana i zatvaranje zidova. Radit će se i učvršćivanje tornja s čeličnom konstrukcijom kao i samoga krovišta. Izradit će se nova armirano betonska nazidnica kao i novi serklaž na lukovici tornja čiji je početak obnove bio prije potresa.

Jednim djelom bit će raskriven i dio krovišta koje je obnovljeno prije tri godine kako bi mogli biti izvedeni radovi na konstrukcijskoj obnovi.

– Crkva je pretrpjela neka manja oštećenja u potresu, doduše nije bilo to toliko strašno kao što je bilo u susjednoj župi u Novoj Rači. Uzevši u obzir da je ta crkva i starija vjerojatno se i u tome krije jedan dio toga. Mi smo, hvala Bogu, uspjeli proći na natječaju i dobiti ukupno 13,5 milijuna kuna za projektnu dokumentaciju i za radove koji su prethodili konstrukcijskoj obnovi kao i za konstrukcijsku obnovu. Za samu konstrukcijsku obnovu je namijenjeno 12 milijuna kuna iz fondova Europske unije, navodi velečasni Mijo Posavec i dodaje kao su zamjena lukovice i konstrukcijska obnova crkve dva različita projekta.

– Projekt obnove lukovice tornja realiziran je uz pomoć Općine Veliki Grđevac koja svake godine pomaže našu župu u radovima. Pomogla je i naša Bjelovarsko-križevačka biskupija, sami župljani i drugi dobročinitelji i donatori koji žele pomoći kada vide da se nešto obnavlja i popravlja, istaknuo je Posavec.

Radovi na konstrukcijskoj obnovi teku prema planu i trebali bi biti gotovi u zadanom roku do 30.lipnja ove godine. Nakon ovih radova u planu je i niz drugih radova kako bi crkva zasjala u najljepšem ruhu.

– Teško je možda župljanima i objasniti da novac za konstrukcijsku obnovu nije i za uređenje crkve, da tako kažem, nego samo za konstruktivnu obnovu u smislu ojačanja zidova, svodova, tornjeva, krovišta i tako dalje. U narednim godinama nam predstoje radovi promjene poda, lukovicu tornja u ljeto planiramo staviti na toranj. Radi se o istom izgledu lukovice samo će biti potpuno nova drvena konstrukcija i pokrov bi trebao biti od cinkotita, kaže velečasni Posavec.

Tu su i neki drugi zahvati koji nisu predviđeni drugim projektima.

– Naprimjer otkrili smo prije istražnih radova, prije ovih dotičnih radova oslike na zidovima. Tako da će i njih trebati restaurirati i otkriti. Ima radova i na samim zvonima, koja su maknuta zbog samih radova. Ima tu tih manjih troškova koji su skriveni u svemu i nisu u ovom obimu poslova, tako da ćemo imati i za naredne godine radova na obnovi naše župne crkve u Velikom Grđevcu, rekao je velečasni Posavec.

Crkva Duha Svetoga će u listopadu ove godine proslaviti 190 godina od kada je izgrađena i pod zaštitom je Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske odnosno konzervatorskog odjela u Bjelovaru. Župa broji nešto više od dvije tisuće župljana.