Križni put mladih Čazmanskog dekanata održat će se uoči 5. korizmene nedjelje u subotu 25. ožujka 2023. godine.

Program križnog puta započinje okupljanjem kod Župne crkve sv. Ivana Krstitelja u Ivanskoj gdje se mladi trebaju okupiti u 10:45 sati, potrebna je sportska obuća jer se hoda oko 8 kilometara.

Ispred župne crkve u Ivanskoj je 1. postaja, dok će zadnja biti u Štefanju.

U 14:00 sati je pokorničko bogoslužje i mogućnost za ispovijed, a na raspolaganju će biti više svećenika koji će ispovijedati. Euharistijsko slavlje planirano je u 14:45 sati.

U Društvenom domu u Štefanju planirana je okrepa.

Prijave za Križni put mladih su do 19.ožujka, a prijaviti se možete kod svojih župnika u župama.