I dok neki gradovi tek počinju s konstrukcijskim obnovama nakon potresa kojima je rok 30. lipnja u Čazmi se mogu pohvaliti da konstrukcijske obnove dobro napreduju i da će biti završene na vrijeme, pa i prije roka kao što je to slučaj sa zgradom Gradskog muzeja Čazma.

– Drago mi je da radovi u ovoj fazi završavaju i da je konstrukcijska obnova na koju smo se prijavili, vezana  uz potrese koji su pogodili Zagreb i Petrinju, a u kojima je i Čazma imala posljedice na svojim starim građevinama kao što su crkve i zgrada muzeja, pri kraju. Uspjeli smo na vrijeme napraviti dokumentaciju koju smo pripremili i projekt će uskoro biti gotov u ovoj fazi, a vjerujem da ćemo uskoro uspjeti riješiti financiranje i za završetak cjelokupnog projekta, rekao je gradonačelnik Grada Čazme Dinko Pirak koji je najavio i skori početak gradnje novog Kulturnog centra.

Gradonačelnik Čazme Dinko Pirak

– Potpisat ćemo uskoro ugovor s izvođačem radova koji je putem javne nabave izabran i uskoro krećemo raditi i na tom lokalitetu, dodao je Pirak.

Radovi na konstruktivnoj sanaciji zgrade čazmanskoga muzeja vrijedni su 1.997.566,25 kuna, za što su dobivena sredstva za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu iz Fonda solidarnosti Europske unije.

– Važno je naglasiti da je riješen problem propalog temelja koji je uzrokovao veliko puknuće zida na zapadnoj strani objekta, injektirani su i učvršćeni svi zidovi na koje se sad postavlja staklena mreža za dodatno učvršćenje i ono što je dodatno učvrstilo naš cijeli objekt je tlačna ploča koja je izlivena između centralne etaže i pokrovnog dijela. Vjerujem da je naša građevina spremna proživjeti narednih stotinjak godina bez nekih oštećenja u smislu potresa, kazala je ravnateljica Centra za kulturu dr. sci. Maja Cepetić Rogić.

Nakon konstrukcijske obnove neće se stati već je u planu ove godine završiti glavni projekt prema smjernicama cjelovite obnove objekta, odnosno  konzervatorsko-restauratorske studije i glavni projekt će dati rješenje kako će prostor muzeja u konačnici izgledati što je važno kako bi se dalje moglo pristupiti daljnjim radovima na samom objektu. Nakon cjelokupne obnove zgradi muzeja trebala bi se vratiti funkcija koju je imala do 2000. godine.

– Ovdje će se prezentirati muzejska građa vezana uz obuhvatnu povijest grada. U tijeku je izrada muzeološke koncepcije i idejnog arhitektonskog rješenja. To bismo trebali završiti u proljetnom dijelu jer za to nas očekuje dugotrajna procedura pri Ministarstvu kulture i medija odnosno ispred Muzejskog vijeća gdje trebamo predstaviti cijeli taj koncept i dobiti na neki način i odobrenje kako bismo mogli ići u detaljnu izvedbenu razradu. Vjerujem da ćemo kroz dogledno vrijeme, teško je procijeniti koliko s obzirom na to da je sve i financijski zahtjevno, dobiti jednu dugotrajnu vrijednost koja će prezentirati naš grad, odnosno njegov cjelokupni značaj kroz različite povijesne periode, od prapovijesti do samog dobivanja statusa grada 1997. godine, dodala je Cepetić Rogić.