Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije nakon provedenog Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice ove ustanove odlučilo je za čelnu poziciju ove ustanove predložiti Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije Milana Obranovića.

Obranović je dugogodišnji djelatnik ove županijske ustanove, a obnašao je i funkciju ravnatelja dok ga na toj poziciji nije zamijenila dosadašnja ravnateljica Spomenka Mlinarić.

Na Javni natječaj za ravnatelja pristigle su samo dvije molbe predloženog Milana Obranovića i dosadašnje ravnateljice Spomenke Mlinarić.