Grad Bjelovar u 2022. godini proveo je Javni poziv za poljoprivrednike unutar kojega je osmišljano 19 mjera. Najtraženije potpore bile su za očuvanje pčelinjeg fonda, uzgoj i držanje rasplodnih jedinki u govedarstvu, umjetno osjemenjivanje plotkinja u govedarstvu, godišnji zakup prodajnog mjesta na gradskoj tržnici, proizvodnja u plastenicima.

Jedan od dugogodišnjih korisnika gradskih mjera je i OPG Josip Krčelj u Prespi, koje je za umjetno osjemenjivanje plotkinja u govedarstvu u 2022. dobilo je 2.240,00 kn, a tijekom pet godina nešto više od 30 tisuća kuna potpora u području govedarstva.

– U Gradu Bjelovaru imamo dobru suradnju s poljoprivrednicima i nastojimo im izaći u susret kad god je to moguće, slušamo njihove potrebe i oni kreiraju mjere jer znaju što im treba – rekao je zamjenik bjelovarskoga gradonačelnika Igor Brajdić.

Prošle je godine u gradskom proračunu bilo 869 tisuća kuna na raspolaganju, a 204 poljoprivrednika iskoristilo je 569 tisuća kn.

Uskoro izlazi novi Javni poziv, a poljoprivrednicima će biti na raspolaganju oko 110 tisuća eura.

Izvor: Grad Bjelovar