Danas je održana 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme s devet točaka dnevnog reda, a riječ je bilo o izvješćima i odlukama koji su usvojeni jednoglasno bez rasprave. Sjednica Vijeća prošla je i bez aktualnog sata zbog opravdane odsutnosti gradonačelnika Dinka Piraka.

Prva od odluka koja je bila usvojena bila je Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Čazmi u 2023. godini. Ova odluka donesena je temeljem odluke Vlade RH kojom su propisani kriteriji i mjerila za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva koja je donesena 20. siječnja ove godine.

-Ukupan iznos sredstava koji je Vlada RH namijenila za Čazmu je 287 tisuća eura iz čega se financiraju materijalni i financijski rashodi i rashodi za tekuće investicijsko održavanje, te isto tako nabava proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja. Moram napomenuti i da se u ova materijalna i financijska sredstva ubrajaju i troškovi prijevoza učenika, što je najveći dio tih sredstava. Samo za primjer, trošak prijevoza za siječanj ove godine bio je preko 22 tisuće eura, a mjesečna decentralizirana sredstva koje dobivamo iznose 23.918 eura. Veliki dio sredstava što dobijemo od države ode na prijevoz, što znači da će trebati veliki udio i naših vlastitih sredstava da bi se pokrili svi ostali troškovi, kazala je Elvira Babić Marković službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, obrazovanje i odnose s javnošću.

Među točkama dnevnog reda našao se i Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga.

– Pravilnikom se uređuju postupci jednostavne nabave i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540 eura bez PDV-a, odnosno 66.360 eura bez PDV-a za nabavu radova za koje sukladno zakonu o javnoj nabavi nije potrebno provoditi javnu nabavu, rekao je Mario Ivanović, Pročelnik Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju.