Grad Čazma je na svojim mrežnim stranicama objavio natječaje za izbor kandidata za članove Uprave – direktora trgovačkog društva Komunalije d.o.o. i direktora trgovačkog društva Komunalije Vodovod d.o.o..

Nakon što je iz poznatih razloga (pronevjere od strane šefice računovodstva zasad još točno neutvrđenog iznosa) došlo do turbulencija unutar Komunalija i ostavke direktora Komunalija Ivana Beljana te postavljanja za v.d. direktora Želimira Curiša traže se novi direktori koji će kola vratiti na kolosijek, slikovito rečeno.

Kandidati moraju imati završen stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili preddiplomski sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij odgovarajuće struke. Najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme od kojih je najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima. Radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova te naročito istaknuti rezultati u organizaciji rada i vođenju poslova. Nepostojanje sukoba interesa u skladu s propisom koji uređuje sprečavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti. Nepostojanje okolnosti iz članka 239., stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, aktivno znanje rada na računalu i položen vozački ispit B kategorije.

Članovi Uprave – direktori Društva imenuju se na mandat od četiri godine uz obvezni probni rok od tri mjeseca. Rok za prijavu kandidata je 10 dana od dana raspisivanja natječaja, tj. od danas.