Župan Marko Marušić potpisao je ugovore s predstavnicima šest poslovnih banaka za kreditiranje proljetne sjetve u 2023. godini. Na taj način Bjelovarsko-bilogorska županija poljoprivrednicima sa svoga područja pruža mogućnost povoljnijeg kreditiranja proljetne sjetve uz nižu kamatnu stopu.

– Drago mi je da nastavljamo s jednom dobrom praksom koja svake godine rezultira sve većim odazivom naših poljoprivrednika. Svi znamo da rastu troškovi repromaterijala i svega ostalog važnog za proljetnu sjetvu i mi kao županija na ovaj način nastojimo pomoći našim poljoprivrednicima onoliko koliko možemo – kazao je župan dodajući da će Županija ove godine sufinancirati kamatu do visine od tri posto. Preostali dio, odnosno razliku do visine stvarne kamate, platit će sam korisnik kredita, odnosno poljoprivrednik. Županija je na ime kamata prošle godine isplatila oko 1,3 milijuna kuna.

Ove godine visina kamate, ovisno o banci, kreće se od 4 do 5,5 posto, a kredit se može uzeti za iznos od najmanje 660 do najviše 133.000 eura. Rok otplate je deset mjeseci, a korisnici mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ako su vlasnici ili korisnici poljoprivrednog zemljišta i gospodarskih objekata te imaju prebivalište ili sjedište na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Javni poziv, pojasnio je župan, raspisat će se već danas tako da potencijalni korisnici zahtjeve mogu početi odmah podnositi. U 2022. godini Bjelovarsko-bilogorska županija zaprimila je ukupno 255 zahtjeva u ukupnom iznosu od gotovo 49 milijuna kuna. Uspješno su realizirana 203 zahtjeva u ukupnom iznosu od 40,7 milijuna kuna što je 83,1 posto od ukupno podnesenih zahtjeva.

Smisao ove kreditne linije je da poljoprivrednicima omogući korištenje sredstava u vrijeme kada jeftinije mogu nabaviti repromaterijal i sve ostalo što im je potrebno za proljetnu sjetvu. Na taj način mogu ostvariti uštede i do 30 posto te tako svoje proizvode učiniti konkurentnijim.

Da ovakav način pomoći ima smisla potvrđuju i konkretni podaci. Iz godine u godinu ne samo da raste broj korisnika nego se povećava i ukupna površina zasijanih kultura. U 2020. uz korištenje kreditne linije zasijano je 10.210 hektara, u 2021. – 11.014, a u 2022. čak 13.413 hektara. Ugovore sa Županijom potpisale su PBZ, Zagrebačka banka, Erste, Podravska, HPB i OTP banka.

Izvor: bbz.hr