Bjelovarsko-bilogorska županija raspisala je poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije u 2023. godini, koja se dodjeljuju povodom Dana županije.

Javna priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije su: Povelja počasnom građaninu Bjelovarsko-bilogorske županije, Povelja Bjelovarsko-bilogorske županije,  Plaketa „Tihomir Trnski“ i Medalja Bjelovarsko-bilogorske županije.

Povelja počasnom građaninu Bjelovarsko-bilogorske županije je javno priznanje kojim se može proglasiti domaći ili strani državljanin koji se osobno istakao naročitim zaslugama za Bjelovarskobilogorsku županiju.

Povelja Bjelovarsko-bilogorske županije može se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za županiju. Ovo priznanje može se dodijeliti domaćem ili stranom državljaninu.

Plaketa „Tihomir Trnski“ je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za izuzetne rezultate na obrazovnom, kulturnom, športskom i drugim područjima kulturnog života.

Medalja Bjelovarsko-bilogorske županije posebno je javno priznanje koje se dodjeljuje građanima i pravnim osobama koje su svojim radom i djelovanjem i demokratskim usmjerenjem pridonijeli promicanju i ugledu Bjelovarsko-bilogorske županije.

Prijedlog za proglašenje domaćeg ili stranog državljanina počasnim građaninom Bjelovarskobilogorske županije može dati župan te radna tijela Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije.

Prijedlog za dodjelu Povelje Bjelovarsko-bilogorske županije, Plakete „Tihomir Trnski“ i Medalje Bjelovarsko-bilogorske županije može dati župan, radna tijela Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije te fizičke i pravne osobe s područja gospodarstva, ustanove, udruge građana i građani.

Prijedlozi podneseni na obrascima s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom, prema kriterijima utvrđenim Odlukom o javnim priznanjima Bjelovarsko-bilogorske županije podnose se Odboru za dodjelu povelja i priznanja na adresu: Odbor za dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 8.

Rok za podnošenje prijedloga je do 23. veljače 2023. godine