U prošloj 2022. godini Grad Daruvar je za poticanje poduzetništva izdvojio 300 tisuća kuna. Zahvaljujući ovakvom načinu poticanja, ostvareno je 25 novih zapošljavanja i 12 novih poduzeća koje je potpomognuto iz ovog fonda.

Tako bi trebalo biti i ove godine. Upravo je raspisan Javni poziv poduzetnicima i fizičkim osobama na podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja u 2023. godini te se pozivaju zainteresirani da se prijave na njega.

Korisnici sredstava po ovom programu mogu biti postojeći i novi mikro i mali poduzetnici sa sjedištem ili poslovnom jedinicom na području Grada Daruvara.

O svemu više možete pročitati na internetskim stranicama Grada Daruvara.