Općina Štefanje i u 2023. godini dodjeljuje jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji. Visina novčanog iznosa je 265,00 eura. Pravo na ovu novčanu pomoć imaju roditelji s prebivalištem na području Općine Štefanje.

Općina će nastaviti i sufinancirati troškove smještaja djece s područja općine u dječjim vrtićima i obrtima za usluge dadilja.
Visina sredstava za sufinanciranje troškova smještaja utvrđuje se mjesečno u visini od 65% troškova smještaja po djetetu koje roditelj, skrbnik plaća nadležnom dječjem vrtiću ili obrtu.

U 2023. godini nastavlja se i s mjerom jednokratne pomoći za opremu osnovnoškolskog djeteta. Pomoć za opremu osnovnoškolskog djeteta je novčani iznos na koji imaju pravo roditelji ili zakonski staratelji. Visina jednokratnog novčanog iznosa je 55,00 eura.

Na potporu mogu računati i učenici srednjih škola za školsku godinu 2023./2024. godine. Potpore će se isplatiti jednokratno u visini novčanog iznosa od 90,00 eura.

U proračunu su osigurana sredstva i za bespovratne potpore za redovne studente za akademsku godinu 2023./2024.. I ova potpora će biti isplaćena jednokratno u visini novčanog iznosa od 100,00 eura.