Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije je regionalni koordinator za područje Bjelovarsko-bilogorske županije, osnovana s ciljem obavljanja poslova od javnog interesa, učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje županije.

Kako je zadovoljna prošlom godinom i što očekuje od 2023. godine razgovarali smo s v.d. ravnateljice Snježanom Bogović Bradvica koja je na početku razgovora istaknula kako je Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije jedna od najmanjih regionalnih koordinatora po broju zaposlenih, ima ih 12, od čega su dvije djelatnice na roditeljskom dopustu.

Kako ste zadovoljni s proteklom godinom?

Obzirom na okolnosti, mogu reći da sam zadovoljna radom Agencije u 2022. godinom.

Iako je donesen Nacionalni plan oporavka i otpornosti, mnogi od najavljenih poziva su kasnili ili još uvijek nisu objavljeni. Isto tako, Operativni programi usvojeni su tek krajem prošle godine. Unatoč svemu navedenom, kao i smanjenju broja zaposlenih, tijekom 2022. godine prijavili smo 52 projektna prijedloga, što je znatno povećanje u odnosu na prosječan broj prijavljenih projektnih prijedloga u protekle tri godine. Oko 50% predanih projektnih prijedloga dosad je odobreno za financiranje, a za veći dio projekata još čekamo Odluke.

U okviru Javnog Poziva „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ pripremili smo nekoliko projektnih prijedloga. Veseli me što mogu reći da su dobivene odluke o financiranju projektno-tehničke dokumentacije za projekt „Energetske obnove zgrada Opće bolnice Bjelovar“ i projekt “Građevina infrastrukturne namjene prometnog sustava – biciklistička staza s pratećim građevinama (odmorište) u koridoru nekadašnje pruge  Bjelovar-Garešnica” čime je započela realizacija dva projekta iz Razvojnog sporazuma. Isto tako, u okviru ovog poziva financira se dokumentacija za projekt „Gradnja područne škole Predavac i sportske dvorane“.

Tijekom prošle godine pripremljeno je nekoliko projektnih prijedloga u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava “Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova”. 

U suradnji sa županijom i jedinicama lokalne samouprave pripremljeni su projektni prijedlozi za dugo očekivani Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, za koje su dobivene odluke o financiranju.  Radi se o projektima koji ukupno obuhvaćaju zapošljavanje 98 žena na poslovima pružanja potpore i podrške za 588 korisnika, odnosno, starijih i nemoćnih osoba na području 11 jedinica lokalne samouprave.

Pripremljeni su i odobreni projekti koji se odnose na Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022.-2023.) i Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno – obrazovnim ustanovama, faza V.

U tijeku je ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Centralno financiranje specijalizacija za koji je krajem prošle godine pripremljen jedan projektni prijedlog, dok će se još dva pripremiti početkom ove godine. 

U okviru Poziva na iskaz interesa za energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge, krajem godine pripremljeni su projektni prijedlozi za prvu fazu, dok će se potrebna dokumentacija u drugoj fazi dostaviti do kraja siječnja 2023. godine

Osim pripreme projektnih prijedloga agencija je tijekom 2022. godine pružala stručnu pomoć u provedbi projekata.

Tu bi svakako spomenula projekte: „Poboljšanje pristupa dnevnoj bolnici u Općoj bolnici Bjelovar“ i „Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji“ čime je povećana kvaliteta i dostupnost zdravstvenih usluga.

Provodili su se i projekti u okviru Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“.

Krajem godine započela je i provedba županijskog projekta „Za žene Bjelovarsko-bilogorske županije – faza III“ koji će omogućiti zapošljavanje 31 teže zapošljivih žena koje će brinuti o 186 korisnika.

Agencija ima važnu ulogu u strateškom planiranju?

Kao regionalni koordinator Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije ima nezaobilaznu ulogu u strateškom planiranju na regionalnoj razini.

Tijekom 2022. godine agencija je sudjelovala u izradi najvažnijeg strateškog dokumenta županije, Plana razvoja Bjelovarsko- bilogorske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine, koji je usvojen u listopadu, kao rezultat rada agencije i svih relevantnih dionika za njegovu izradu. Usvajanjem Plana razvoja stvoren je kvalitetan temelj za povlačenje sredstava iz nacionalnih i EU izvora. Prema Zakonu o strateškom planiranju i upravljanju razvojem RH, gradovi i općine više nisu obveznici donošenja svojih Planova razvoja.

Početkom 2022. godine nastavilo se s izradom Provedbenih programa za jedinice lokalne samouprave koje ih nisu izradile u 2021. godini. Također, izrađeni su polugodišnji izvještaji o provedbi Provedbenih programa za 2022. godinu koji pokazuju napredak u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata.

Kakvi su planovi za ovu godinu?

Završetkom procesa programiranja i usvajanjem Operativnih programa krajem prošle godine stvoren je temelj za korištenje sredstava s ciljem jačanja gospodarstva, digitalne i zelene tranzicije, digitalizacije javne uprave, poboljšanja povezanosti i mobilnosti te povećanja kvalitete života stanovništva.

Nadam se da će u ovom programskom razdoblju u okviru ovih programa biti realizirani i projekti iz Razvojnog sporazuma Sjever koji je potpisan krajem 2021. godine. Strateški projekti ispred Bjelovarsko-bilogorske županije odnose se na područja zdravstva, prometne infrastrukture, gospodarstva i turizma. Zajedničkom podrškom ulaganju u infrastrukturu i jačanje gospodarstva nastoji se doprinijeti regionalnom razvoju, ali i razvoju gospodarstva, novim zapošljavanjima i kvalitetnijim radnim mjestima. Agencija sudjeluje u realizaciji projekata koji su dio Razvojnog sporazuma i izvještavanju o napretku.

Agencija će u suradnji sa još 12 poduzetničkih potpornih institucija i sa sedam veleučilišta i fakulteta zajednički sudjelovati u Provedbi programa akceleracije s ciljem da se na područjima Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Bjelovarsko-bilogorske županije kroz aktivnosti konzorcija omogući brži i kvalitetniji rast novoosnovanih poduzeća koja razvijaju inovativna rješenja te im se osiguraju što povoljniji uvjeti za povlačenje investicija i tržišni uspjeh koji će im osigurati trogodišnje poslovanje. Rezultat je to suradnje u sklopu mjere „Jačanje akceleracijske aktivnosti“ HAMAG-BICRO-a.

Tijekom 2023. godine nastavit ćemo s izradom projektnih prijedloga za JLP(R)S i javnopravna tijela na Javne pozive za koje očekujemo da će ih tijekom ove godine biti u još većem broju.

Isto tako, nastavit će se s provedbom projekata koji su u tijeku te s projektima za koje su tijekom prošle godine dobivene pozitivne odluke o financiranju.

Obzirom da je jedna od glavnih zadaća agencije besplatno pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova nadam se da ćemo i u budućem razdoblju nastaviti uspješnu suradnju.

Izvor: 043 Bjelovarsko-bilogorski vjesnik