Luka Lukenda izabran je za predsjednika Savjeta mladih Općine Štefanje, a za dopredsjednika Matej Forjan, odlučeno je tako na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih koja je održana 20. siječnja.

Savjet mladih ima za cilj omogućiti sudjelovanje mladih u odlučivanju i upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Općini Štefanje.

Luka Lukenda predsjednik Savjeta mladih Općine Štefanje i dopredsjednik Savjeta Matej Forjan

– Planovi su nam da se mladi na području cijele općine nakon nekoliko godina pandemije COVID-a ponovno pokrenu, da organiziramo izlete i više događanja kao što su Zvon tamburica, Kraljevo i sličnih manifestacija te turnira za mlade, kazao je ukratko o prvim planovima novoizabrani predsjednik Luka Lukenda i dodao kako poziva sve mlade da se uključe u aktivnosti Savjeta sa svojim prijedlozima i idejama  i pomognu 14-orici izabranih članova.

Dobru suradnju sa Savjetom očekuju i čelni ljudi Općine načelnik Silvestar Štefović i potpredsjednik vijeća Ivan Šimunović koji su prisustvovali konstituirajućoj sjednici. Načelnik Štefović je kazao kako je ovo već peti Savjet mladih koji je izabran od ustrojstva Općine Štefanje, dok neke jedinice lokalne samouprave nisu izabrale niti jedan.

Načelnik Općine Štefanje Silvestar Štefović, Luka Lukenda, Matej Forjan i potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Šimunović

– Zadnje dvije godine bile su obilježene COVIDOM i pandemijom i teško je bilo organizirati neke aktivnosti. Nažalost, tako je bilo u mandatu prošlog Savjeta mladih, ali sada nam neko novo sunce izlazi i nadam sa da će ovaj Savjet biti aktivniji i bolji u smislu organiziranja različitih manifestacija i događanja, ali i drugih stvari kao što su predlaganje nekih novih aktivnosti vezanih uz mlade i politiku mladih u Općini Štefanje, kazao je načelnik Štefović.

Savjetu mladih mandat će trajati dvije godine, a na članovima je da opravdaju povjerenje koje im je ukazano jer Savjet mladih je u predpandemijskim godinama uvijek bio svojevrsna desna ruka čelništvu općine pri realizaciji brojnih manifestacija kojih zadnjih godina nije bilo zbog epidemioloških mjera.