Nakon što na zadnjem natječaju za izbor ravnatelja Osnovne škole Čazma nije izabran nijedan kandidat, od jučer je  na mjesto v.d.ravnateljice sjela Ivana Moguš.

Podsjetimo, 9. studenga prošle godine raspisan je natječaj za izbor ravnatelja na koji su se javili Nikolina Huđber Mesar, Danijela Šajtar, Ivana Moguš, Vojislav Klinac i dosadašnja ravnateljica Lidija Osman. Po okončanju roka za prijave kandidata na  natječaj, sazvane su sjednice Školskog odbora u tri navrata, 9., 14., i 21. prosinca kako bi se pristupilo proceduri za donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Osnovne škole Čazma. Niti jedna od navedenih sjednica nije održana zbog nedostatka kvoruma potrebnog za odlučivanje.

Uslijed navedenih okolnosti proveden je nadzor prosvjetne inspekcije  30. prosinca 2022. i 3. siječnja 2023. godine u Osnovnoj školi Čazma temeljem kojeg je podnesen Zahtjev za raspuštanje školskog odbora Osnovne škole Čazma jer je utvrđeno da Školski odbor ne obavlja poslove iz svojega djelokruga u skladu sa zakonom, a čime je onemogućeno redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti.

Nadležno upravno tijelo, Upravni odjel za poslove državne uprave Bjelovarsko-bilogorske županije 5. siječnja 2023. donio je u skladu s člankom 121. stavak 3. i 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odluku o raspuštanju Školskog odbora Osnovne škole Čazma i imenovanju Povjerenstva koje privremeno zamjenjuje Školski odbor. Budući da je ravnateljici Lidiji Osman s danom 9. siječnja 2023. prestao ugovor o radu istekom vremena na koje je sklopljen, a prethodno nije donesena Odluka o izboru ravnatelja/ice Osnovne škole Čazma, te je raspušten Školski odbor, Povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje Školski odbor temeljem odredbi članka 131. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi donijelo je Odluku o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja i jednoglasnom odlukom odlučilo se da se za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Osnovne škole Čazma imenuje lvana Moguš.

Ivana Moguš će dužnost vršiteljice dužnosti ravnateljice Osnovne škole Čazma obavljati do imenovanja ravnatelja/ice  na temelju natječaja, a najduže na godinu dana.