Na 11. sjednici Općinskog vijeća Općine Štefanje prije donošenja proračuna za 2023. godinu vijećnici su usvojili treći rebalans ovogodišnjeg proračuna. Rebalans je napravljen kako bi se na kraju kalendarske godine uskladili prihodi i rashodi Općine u 2022. godini.

Ovogodišnji Proračun je trećim rebalansom iznosi 15.204.692,73 kuna i smanjen je od planiranog zbog projekata koji su planirani ali će biti realizirani sljedeće godine.

– Ove treće izmjene i dopune proračuna odnose se prije svega na stvarno stanje kakvo je sad na kraju godine. Ovo je ono što je realno i kakav je naš proračun već nekoliko godina. Tih petnaest milijuna kuna je tri puta više od naših izvornih prihoda. Uspjeli smo s pet milijuna kuna izvornih prihoda ostvariti proračun od petnaest milijuna i mislim da to možemo smatrati u ovim kriznim godinama relativnim uspjehom, rekao je načelnik Silvestar Štefović.

Proračun Općine Štefanje za 2023. godinu iznosi 5,5 milijuna eura i on je obuhvatio kapitalne projekte, izgradnju Dječjeg vrtića, rekonstrukciju Društvenog doma u Narti u kojem će biti poduzetnički inkubator, sportska dvorana i prostor za udruge, rekonstrukciju ceste u Starom Štefanju, izgradnju vodovoda u Blatnici, Starinama, Šušnjari i Ivama i izradu druge faze Sportsko rekreacijskog centra u Narti.

U proračun je ugrađeno i niz dosadašnjih subvencija koje ima općina za svoje mještane, a osigurana su i sredstva za rad udruga.

Načelnik Općine Štefanje Silvestar Štefović kazao je kako ovaj proračun obuhvaća puno investicija i prihoda koji dolaze iz vanjskih izvora financiranja, europskih fondova i ministarstava, ali i Općina mora osigurati svoj dio ulaganja u projekte.

– Naš najveći projekt za kojeg znamo da smo ostvarili prihode je Dječji vrtić, za kojeg smo potpisali ugovor s Agencijom za plaćanje. To je dugo očekivana građevina u Štefanju i nadamo se i vjerujemo da ćemo ga sljedeće godine započeti i dovršiti i da će djeca s područja općine Štefanje moći ići u taj vrtić, kazao je Štefović.