Bjelovarsko-bilogorski župan Marko Marušić potpisao je dvadeset i pet novih ugovora o dodjeli subvencija liječnicima i medicinskom osoblju.

Riječ je o potporama Bjelovarsko-bilogorske županije za zadržavanje i privlačenje liječnika i medicinskog osoblja za rad u zdravstvenim ustanovama na području županije koje podrazumijevaju sufinanciranje stambenih kredita, sufinanciranje troškova podstanarstva te sufinanciranje stručnog usavršavanja i doškolovanja od strane Bjelovarsko-bilogorske županije.

– U ovoj godini ukupno su podnesena 42 zahtjeva, od toga 29 za stručno usavršavanje, osam zahtjeva je bilo za sufinanciranje troškova podstanarstva i pet zahtjeva za subvencioniranje kamata po stambenom kreditu. Mi smo za ovu subvenciju liječnicima i medicinskom osoblju u ovoj godini iz županijskog proračuna isplatili milijun i 167 tisuća kuna, kazao je župan Marušić i dodao kako je na prošloj sjednici Županijske skupštine usvojen pravilnik kojim su uvedeni kriteriji za dodjelu subvencija jer od 2018. godine otkad se ovaj model provodi nije bilo nikakvih kriterija, pa je u praksi bilo svakakvih slučajeva.

– Meni je drago da mogu zaključiti da sve ove mjere koje provodimo daju rezultate. Podsjetit ću da smo povećali stipendije studentima medicine s tisuću na tri tisuće kuna mjesečno. Ono što me posebno raduje da smo u našim zdravstvenim ustanovama u ovoj godini zaposlili 28 mladih liječnika. Među njima su i korisnici naših stipendija.

Jedna od potpisnica današnjih ugovora je i liječnica Katarina Fučak koja radi u Zavodu za hitnu medicinu Bjelovarsko bilogorske županija u ispostavi Daruvar.

– Jedan od kriterija koji me naveo da se prijavim javim za zaposlenje u ovoj županiji je bilo baš to što je u prijavi za posao bilo navedeno da se nudi subvencija za podstanarstvo, što je u ovo doba teške financijske situacije u državi svakako pomoć za mlade liječnike kao i za ostale mlade djelatnike u medicinskoj službi, rekla je Fučak.

Tomislav Banić glavni fizioterapeut u Daruvarskim toplicama potpisao je ugovor za sufinanciranje stručnog usavršavanja.

– Ove subvencije nama definitivno pomažu i prilikom financiranja našeg školovanja i povećava nam zadovoljstvo rada i života u našoj županiji. Ovo može biti poticaj ostalim zdravstvenim djelatnicima, da napreduju u svojoj struci i nešto što će im biti motiv više da ostanu ovdje i napreduju u svojim karijerama u zdravstvenoj struci, istaknuo je Banić.

Novi pravilnik stupa na snagu 1.siječnja 2023. godine i u njemu ostaju sve tri mjere sufinanciranje stambenih kredita, sufinanciranje troškova podstanarstva te sufinanciranje stručnog usavršavanja i doškolovanja. Promjena je u tome što do sada nisu bili jasno definirani kriteriji, pa je tako bilo primjera da su neki liječnici odnosno korisnici subvencije za kamate na kredite koristili, bez obzira ima li supružnik nekretninu, te su kupovali drugu nekretninu. Bilo je i primjera da se podstanarstvo plaćalo kod roditelja.