U ponedjeljak je održana 179. telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene, kao i do sada, računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju, s ograničenom maržom od 0,65 kn/l za dizelsko i benzinsko gorivo te 0,40 kn/l za plavi dizel, a u iznosu 6,20 kn/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 2,80 kn/kg za velike spremnike.

Ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje.

Nove cijene, na snazi od utorka, iznosit će:

· 9,63 kn/l za benzinsko gorivo (smanjenje 0,97 kn/l)

· 10,84 kn/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,75 kn/l)

· 7,20 kn/l za plavi dizel (smanjenje 0,75 kn/l)

· 9,24 kn/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,62 kn/l)

· 13,49 kn /kg UNP za boce (smanjenje 0,62 kn/l).