Na 10. sjednici Općinskog vijeća Općine Ivanska održanoj u večernjim satima u četvrtak 15. prosinca najviše rasprave bilo je oko cijene i namjene društvenih domova na području općine. O ovoj temi više se raspravljalo nego o rebalansu Proračuna koji je također usvojen na sjednici, ali bez rasprave. Vijećnici su odlučili da mještani Općine Ivanska plaćaju manju cijenu za korištenje domova, dok će vanjski korisnici plaćati više. Isto tako korisnici proračuna za održavanje skupština i drugih manifestacija od interesa za Općinu Ivanska te sve Udruge s područja Općine Ivanska ne plaćaju najam društvenih domova. U nastavku donosimo cijene korištenja domova uz napomenu da je u navedene cijene uključen inventar i posuđe.

Društveni dom Ivanska

NAMJENACIJENA ZA MJEŠTANE OPĆINE IVANSKACIJENA ZA VANJSKE KORISNIKE
Karminebez naknade50 €
Rođendani i ostale manifestacije sličnog sadržaja50 €100 €
Krstitke30 €60 €
Okupljanje (svatovi)50 €100 €
Svatovi200 €300 €

Društveni dom Stara Plošćica

NAMJENACIJENA ZA MJEŠTANE OPĆINE IVANSKACIJENA ZA VANJSKE KORISNIKE
Karminebez naknade50 €
Rođendani i ostale manifestacije sličnog sadržaja40 €80 €
Krstitke30 €60 €
Okupljanje (svatovi)50 €100 €
Svatovi100 €200 €

Društveni dom Paljevine

NAMJENACIJENA ZA MJEŠTANE OPĆINE IVANSKACIJENA ZA VANJSKE KORISNIKE
Karminebez naknade50 €
Rođendani i ostale manifestacije sličnog sadržaja50 €100 €
Krstitke30 € 60 €
Okupljanje (svatovi)50 €100 €
Svatovi100 €200 €

Društveni dom  Đurđic

  NAMJENACIJENA ZA MJEŠTANE OPĆINE IVANSKACIJENA ZA VANJSKE KORISNIKE
Karminebez naknade50 €
Rođendani i ostale manifestacije sličnog sadržaja30 €60 €
Krstitke30 €60 €
Okupljanje (svatovi)50 €100 €
Svatovi100 €200 €

Društveni dom Utiskani

NAMJENACIJENA ZA MJEŠTANE OPĆINE IVANSKACIJENA ZA VANJSKE KORISNIKE
Karminebez naknade50 €
Rođendani i ostale manifestacije sličnog sadržaja30 €60 €
Krstitke30  €60 €
Okupljanje (svatovi)50 €100 €
Svatovi100 €200 €

Društveni dom Križic

NAMJENACIJENA ZA MJEŠTANE OPĆINE IVANSKACIJENA ZA VANJSKE KORISNIKE
Karminebez naknade50 €
Rođendani i ostale manifestacije sličnog sadržaja50 €100 €
Krstitke30 €60 €
Okupljanje (svatovi)50 €100 €
Svatovi100 €200 €

Društveni dom Rastovac se ne naplaćuje.

Društveni dom Babinac

NAMJENACIJENA ZA MJEŠTANE OPĆINE IVANSKACIJENA ZA VANJSKE KORISNIKE
Karminebez naknade50 €
Rođendani i ostale manifestacije sličnog sadržaja50 €100 €
Krstitke30 €60 €
Okupljanje (svatovi)50 €100 €
Svatovi100 €200 €