U Aktualnom satu 13. Sjednice gradskog vijeća Grada Bjelovara 5 vijećnica i vijećnika postavilo je svoja pitanja, a prva su bila vezana uz odgoj i obrazovanje u Gradu Bjelovaru. Vijećnica Danijela Hajdinjak Prihić pitala je koliko je ove godine ostalo neupisane djece u bjelovarskim vrtićima te može li Grad subvencionirati čuvanje djece u obrtima dadilja?

Odogovor je dobila od Zdravka Paveca, savjetnika za odgoj i obrazovanje i sport u Gradu Bjelovaru.

– Ove godine nakon provedenih prijava ostalo je oko 160 neupisane djece, ali tijekom godine taj broj se smanjio budući da su privatni dječji vrtići povećali kapacitete. Pinokio i Bubamara, svaki za 20 djece, Ciciban za osmero i Osmjeh će od siječnja povećati za 20 djece. Svi znamo da je odobren projekt izgradnje novih vrtića, jednog u Ulici Viktora Bubnja i jednog u Ždralovima, tako da ćemo raditi na povećanju kapaciteta. Što se tiče dadilja mi smo ove godine osigurali sredstva za sufinanciranje obrta za dadilje i taj iznos ćemo sljedeće godine dignuti sa sadašnjih 500,00 kuna na 700,00 kuna, rekao je Pavec.

Vijećnicu Jasnu Višnjević zanimalo je koliko je upisano studenata na bjelovarskom Veleučilištu po svakom stručnom studiju, a i njoj je odgovorio savjetnik Pavec.

– Mehatronika 30 studenata, Sestrinstvo 120 i Računalstvo 60 studenata može po svakoj godini upisati novih studenata. Što se tiče trenutnog stanja upisanih studenata u ovoj akademskoj godini, ukupno ih ima 749. Na Mehatronici 96, Sestrinstvu 486 i Računalstvu 167, odgovorio je Pavec.

Na problem parkiranja u Gradu osvrnuo se kroz svoje pitanje vijećnik Ivan Vlašić. Posebno je naglasio problem u Livadićevoj ulici i kod zgrade Komunalca te ga je zanimalo postoji li osim izgradnje podzemne garaže mogućnost izgradnje novih parkirališnih mjesta na što mu je odgovorila Ivana Jurković Piščević, predsjednica Uprave Komunalca.

– Svjesni smo brojnih pritužbi zbog nepropisnog parkiranja i tu komunalni redari zbilja odrađuju svoj posao kao i kontrolori. Ono što trenutno radimo je širenje parkirnih zona na području grada i omogućavanje dodatnih parkirnih mjesta. Isto tako smo u suradnji s Gradom u procesu ishođenja vlasništva i korištenja zemljišta na bivšoj pruzi kako bi se to prenamijenilo u parkirna mjesta, kazala je Jurković Pišević.

Damir Bajs postavio je pitanje vezano uz dugovanje Geotermalne elektrane u Cigleni, točnije plaća li koncesiju Gradu Bjelovaru?

Željka Vizi, voditeljica Odsjeka za naplatu i pravne poslove u Gradu Bjelovara odgovorila je kako počevši od prvog kvartala 2020. godine Gradu Bjelovaru nije isplaćena naknada koja je u prosjeku iznosila oko 1,5 milijuna kuna.

– Sada ta neplaćena naknada premašuje iznos od 4,5 milijuna kuna. Važno je napomenuti da izračun ove naknade nije u nadležnosti Grada Bjelovara već ministarstva u čijem je resoru energetika te mi iz tog razloga nemamo podatak o stvarnoj visini i izračunu te koncesijske naknade niti nam je poznata količina dobivene električne energije, odnosno mineralnih sirovina na području eksploatacijskog polja u Velikoj Cigleni. Unazad dvije godine Grad Bjelovar intenzivno postavlja upite u nadležna ministarstva vezano za obračun i plaćanje ove naknade. Ni na jedan od tih dopisa nismo dobili konkretan odgovor ni pojašnjenje, osim od strane Ministarstva financija i to 3.11.  koje nas upućuje na Ministarstvo gospodarstva. Jedino službeno i neformalno pojašnjenje koje smo dobili je da ne mogu dati nikakav podatak, niti što se tiče obračuna, ni plaćanja ove naknade zato što traju sudski sporovi, rekla je Vizi.

Na ovu temu se osvrnuo i gradonačelnik Hrebak koji je ustvrdio kako je riječ o 4,5 milijuna kuna koje trebaju sjesti u gradski Proračun, isto toliko u državni i oko 2 milijuna kuna u županijski.

– Zato sam sjeo sa županom, zajedno smo uputili dopis Ministartvu, sjest ćemo idućih dana s Ministarstvom jer smo mi očekivali da će ove godine to biti podmireno. Sad se to malo stabiliziralo, oni dalje proizvode, no nikako da nešto dođe. Mislim da trebamo napraviti jedan institucijski pritisak da tijela ministarstva počnu raditi svoj posao, mišljenja je Hrebak.

Zadnje pitanje u aktualnom satu postavila je Zlatka Pemper koju je zanimalo nalazi li se u državnom proračunu za 2023. godinu stavka za financiranje gradnje brze ceste prema Bjelovaru?

– Držite se relevantnih medija i zakonitih portala jer mislim da su oni relevantni izvori informacija, a sve ove druge društvene mreže mislim da njima ne trebate vjerovati. Postoji proračun Hrvatskih cesta i u njemu se nalazi stavka vrijedna preko 50 milijuna eura za sljedeću godinu za gradnju 6 cesta. Od tih 6 cesta naša je već započela s gradnjom, druge se još pripremaju. U svakom slučaju ima više nego dovoljno novca za gradnju brze ceste prema Bjelovaru, odgovorio je Hrebak.