Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije pokrenula je niz aktivnosti sa svim lokalnim turističkim zajednicama, u cilju implementacije integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji kroz projekt IQM.

Turistička zajednica BBŽ upriličila je u utorak 29. studenoga službeno uručivanje certifikata turističkim subjektima koji su sudjelovali u projektu, a s područja županije ovaj certifikat je dobilo 67 turističkih dionika.

– Osnovna svrha projekta je povezivanje svih dionika u turizmu naše županije s ciljem da gost bude što zadovoljniji, da osjeti našu županiju najkvalitetnije, ali isto tako da se zadrži što duže kako bi naše brojke u tuirističkom prometu bile što bolje, rekao je Marcel Medak direktor županijske Turističke zajednice.

Jedna od onih koja je dobila certifikat je i Marta Jareš, članica OPG-a Adela Jareš koja kaže da su se uključili u projekt jer su prepoznali da je kvaliteta jedini put do uspjeha.

– Certifikat nam puno znači, ali i smjernice koje smo dobili u ovoj fazi projekta, kako poboljšati našu ponudu i u kojem smjeru trebamo ići dalje, kazala je.

Projekt je provodila tvrtka Feel IQM d.o.o., a  direktorica Đurđica Šimičić istaknula je kako je riječ o projektu velike suradnje s turističkim zajednicama i dionicima uključenima u projekt, bez koje se ne bi moglo reći da je nakon godinu dana uspješno provedena prva faza.

– To prihvaćanje nam je jako važno. Mi imamo zanje i praksu u turizmu, međutim uvijek je bitno prilagoditi se samoj destinaciji i tradiciji ljudi koji žive na destinaciji i trendovima života i fazi razvoja turizma. Puno je komponenti kojima se mi moramo prilagoditi kada dođemo u neku destinaciju, tako smo i u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Jako pazimo da osjetimo bilo ljudi koji ovdje žive i da idemo dovoljno brzo da bi svi koji su se uključili u projekt napredovali, ali i oni koji nisu jer dajemo široku informaciju svim dionicima u turizmu županije, kazala je Šimičić i dodala kako potiču moderne trendove ne zanemarujući tradiciju kako bi turizam u cijeloj županiji brže napredovao.