Između Grada Bjelovara i općina Štefanje, Rovišće, Veliko Trojstvo i Kapela potpisan je Sporazum o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar. Kroz urbano područje nekoliko projekata će realizirati i Općina Štefanje. Kako doznajemo od načelnika Silvestra Štefovića ovih dana stigla je vijest kako će urbano područje na raspolaganju imati 22 milijuna kuna.

– Nije to mali novac, pogotovo za male općine kao što smo mi. Općina Štefanje je prijavila nekoliko projekata, ali onaj koji je prvi na redu je rekonstrukcija društvenog doma u Narti u koji će biti uloženo 10 – 15 milijuna kuna. Njega ćemo u potpunosti rekonstruirati i svoje mjesto dobit će udruge i poduzetnici, a u sklopu doma će biti izgrađena i sportska dvorana. Zaista se planira dosta uložiti tamo i mislim da će to biti dobro za cijelo ITU područje, rekao je Štefović.