U četvrtak, 24. studenog , u sklopu projekta Pravne klinike koji građanima pružaju besplatnu pravnu pomoć, u Bjelovar dolaze studenti zagrebačkog Pravnog fakulteta.

Studenti će od 10 do 14 sati dežurati  na adresi Ivana Gundulića 1, u prostoru Udruge slijepih, a svi zainteresirani građani mogu zatražiti besplatnu pravnu pomoć te sa sobom moraju ponijeti fotokopiju osobne iskaznice i dokumentacije vezane uz pravni problem koji imaju.

Pravna klinika u prvom redu pruža pravne savjete, a studenti mogu pomoći i u sastavljanju raznih pismenih podnesaka u upravnim i drugim postupcima.

Studenti samostalno i kolektivno obrađuju primljene slučajeve, pri čemu im po potrebi pomažu akademski mentori, suradnici, znanstveni asistenti i profesori.

Pravna klinika pruža besplatnu primarnu pravnu pomoć u svim pravnim područjima, tako da su svi koji trebaju pravnu informaciju i/ili savjet su dobrodošli.