Veleučilište u Bjelovaru izradilo je uređaj za mjerenje kvalitete zraka. Uređaj je napravljen na poticaj Grada Bjelovara, a u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, a postavljen je na zgradu Veleučilišta.

– Veleučilište u Bjelovaru dobilo je zadatak da napravi prototip sustava za praćenje kvalitete zraka. Mi smo to napravili i temeljimo ga na jednom senzoru lebdećih čestica koji može razgraničiti čestice do 1 mikrometra, 2,5 mikrometra, 5 i 10 mikrometara. Senzor za mjerenje je na pročelju zgrade i on je povezan sa senzorom u Njemačkoj gdje cijelo vrijeme šalje informacije. Dobiveni podaci su i javno dostupni na internetskoj stranici zrakbjelovar.ddns.net, pojasnio je prodekan Veleučilišta Zoran Vrhovski.

Postavljeni uređaj ne mjeri spojeve, nego lebdeće čestice prašine, dima i to po veličini u kubnom metru.

Uređaj kvalitetu zraka mjeri već desetak dana i prema tim podacima zrak na području Grada Bjelovara zadovoljavajući.

– Na temelju prvih mjerenja senzora ja bih rekao da je kvaliteta zraka trenutno zadovoljavajuća. Taj uređaj neprestano mjeri kvalitetu zraka i tu je bitno reći da treba izvući srednje vrijednosti jer razina onečišćenja zraka se neprestano mijenja. Ona ovisi o godišnjem dobu, magli, oblacima i ostalim prirodnim pojavama. Još ne možemo donositi zaključke o dugoročnoj kvaliteti zraka u Bjelovaru jer uređaj radi desetak dana, kazao je Ravnatelj županijskog Zavoda za javno zdravstvo Vedran Trupac i dodao kako su podaci koji su prikupljeni ovim uređajem informativnog karaktera budući da nisu dobiveni referentnim metodama.

Grad Bjelovar je i u pregovorima oko nabavke atestiranog uređaja koji je pred zakonom pravovaljan kakav koriste i mnogi drugi gradovi, a koji odgovara zahtjevima europske direktive o kvaliteti zraka.

– Grad Bjelovar nije zadužen za mjerenje kvalitete zraka ali je nama izuzetno važno u gradu da ta kvaliteta zraka bude zadovoljena. Znamo da imamo prigovore građana po pitanju određenih tvrtki, teretnog prometa, piljevine, ali imali smo i silose u centru grada. Dobro je da podaci koji su izmjereni pokazuju da je zrak u Bjelovaru zadovoljavajući. Postoji ministarstvo i inspekcije koje unutar tih tvrtki prate zadovoljavaju li one sve norme propisane zakonom i ti podaci su javno dostupni. Ja sam svakako na strani građana, istaknuo je zamjenik gradonačelnika Igor Brajdić.