Općina Farkaševac objavila je Javni poziv za dodjelu naknada za podmirenje dijela troškova studiranja u akademskoj godini 2022/2023..

Pravo na naknadu imaju redovni i izvanredni studenti koji udovoljavaju minimalnim uvjetima i to da su državljani RH, imaju prebivalište na području Općine Farkaševac u vremenskom trajanju od najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva, imaju status studenta, nisu stariji od 27 godina, da se školuju na području Europske unije i da nisu apsolventi.

Naknade se odobravaju i isplaćuju za upisanu akademsku godinu u jednokratnom iznosu od 1.000,00 kuna.

Prijave na Javni poziv podnose se na obrascu koji se može podignuti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Farkaševac ili preuzeti na službenoj web stranici Općine Farkaševac, www.opcina-farkasevac.hr do 30. studenoga ove godine.