Porezna uprava objavila je godišnju listu dužnika na kojoj se nalazi 35.912 pravnih osoba, građana i samostalnih djelatnika, koji državi duguju ukupno 8,55 milijardi kuna poreza, doprinosa, carina, trošarina i ostalih davanja.

Prema članku 8. stavku 7. Općeg poreznog zakona obveza čuvanja porezne tajne nije povrijeđena ako Ministarstvo financija, Porezna uprava bez pristanka poreznog obveznika objavi na svojim mrežnim stranicama popis dospjelih i neplaćenih dugova po osnovi poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, poreza na dohodak i prireza, doprinosa za obvezna osiguranja, trošarina, posebnih poreza, poreza na promet nekretnina, iznosa na ime naknade za koncesiju te carina, ako je ukupni iznos duga:

1. veći od iznosa 100.000,00 kuna za fizičke osobe koje obavljaju djelatnost
2. veći od iznosa 300.000,00 kuna za pravne osobe
3. veći od iznosa 15.000,00 kuna za sve ostale porezne obveznike (građane).

U skladu s odredbom stavka 8. istog članka navedenog Zakona, popis dospjelih, a neplaćenih dugova objavljuje se 31. listopada svake godine.

Najnovije izdanje ovog dokumenta, koji se ažurira jednom godišnje, pokazuje povećanje broja dužnika i duga kod pravnih osoba dok se broj fizički osoba i građana kao i njihov dug smanjio.

U prilogu donosimo popis top 10 dužnika u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za svaku od spomenutih kategorija.

FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST 

Izvor: Screenshot / Autor: Porezna uprava

PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST

Izvor: Screenshot / Autor: Porezna uprava

OSTALI POREZNI OBVEZNICI – GRAĐANI

Izvor: Screenshot / Autor: Porezna uprava

Cijeli popis dužnika možete vidjeti OVDJE

Inače, Porezna uprava je “listu dužnika” prvi put objavila 31. srpnja 2012. godine i prvih se godina ta lista ažurirala četiri puta godišnje (krajem siječnja, travnja, srpnja i listopada), ali se od 2016. godine ažurira jednom godišnje (krajem listopada).