Gradu Čazmi je kroz projekt „Uspostava platforme s elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat“ dodijeljeno sedam kvalificiranih certifikata za elektronički potpis i jedan certifikat za elektronički pečat.

Projekt provodi Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. Njime je razvijena platforma za usluge elektroničkog i mobilnog potpisivanja, pečatiranja, upotrebu vremenskog žiga te za provjeru valjanosti elektroničkog potpisa i pečata. Ukratko, projekt osigurava službenicima i dužnosnicima tijela javne vlasti elektroničko potpisivanje i pečatiranje putem platforme (on-line potpisivanje uz službenu iskaznicu) ili mobitela. Dodatna vrijednost je da se iskaznica može koristiti i za beskontaktnu identifikaciju.

Tehnička rješenja koja proizlaze iz ovog projekta osigurat će jednostavno korištenje elektroničkih sredstava za potpis i pečatiranje, brzu i transparentnu komunikaciju s građanima koji žele elektroničku dostavu, kao i s drugim tijelima javne vlasti te ekonomičan i brži razvoj elektroničkih usluga.

Izvor: cazma.hr