Općina Rovišće kao i svake godine iz općinskog proračuna dodjeljuje jednokratnu i bespovratnu novčanu pomoć svojim studentima.

Pozivaju tako redovite studente upisane u akademsku godinu 2022./2023. na fakultetima i visokim školama koji imaju prebivalište na području Općine Rovišće da podnesu prijavu. Prijave se dostavljaju u roku 15 dana od objave javnog poziva odnosno najkasnije do 31. listopada 2022. godine.

Prijava s traženom dokumentacijom može se dostaviti pismenim putem u Jedinstveni upravni odjel Općine Rovišće ili popunjavanjem online obrasca na službenoj web stranici Općine Rovišće.

Sve informacije o uvjetima kao i obrasci dostupni su na mrežnoj stranici Općine Rovišće u dokumentu : http://opcina-rovisce.hr/obrasci-zahtjevi/rovisce/prijava-na-javni-poziv-za-dodjelu-jednokratne-financijske-potpore-studentima