Jedan od najvažnijih dokumenata koji u pravilu gotovo svi posjedujemo, osobna iskaznica, dokazuje identitet, državljanstvo, spol, datum rođenja i prebivalište, a dužni smo ga stalno imati uz sebe. 

I dok svi znaju da uvid u našu osobnu iskaznicu može tražiti policija, to mogu i neke druge službe. 

Naime, uz policiju, i komunalni redari imaju pravu tražiti od vas osobnu iskaznicu na uvid. 

Prema pisanju MUP-a, Zakonom o osobnoj iskaznici propisano je da su nositelji osobnih iskaznica dužni imati kod sebe osobnu iskaznicu i dati je na uvid osobama koje su na temelju posebnih propisa u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti ovlaštene izvršiti uvid u osobnu iskaznicu radi utvrđivanja ili provjere identiteta nositelja osobne iskaznice.

Ova je tema postala aktualna prvenstveno u Zagrebu s novim sustavom razvrstavanja i bacanja otpada. 

– U provedbi nadzora, komunalni redar je ovlašten zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i slično), na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora, uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora, zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru, prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i slično) te obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora – naveli su iz Grada, prenosi Večernji list

U slučaju da odbijete dati osobnu na uvid komunalnom redaru, ovlašteni su zatražiti asistenciju drugih službenih tijela.

Također, uz njih, pravo na uvid u vašu osobnu iskaznicu imaju i prometni redari, ali i kontrolori putnih karata u javnom prijevozu.