Na aktualnom satu 8. Sjednice Županijske skupštine 12 vijećnica i vijećnika postavilo je svoja pitanja. I dok su vijećnici iz vladajuće većine postavili pitanja o temama o kojima se zadnjih dana u medijskom prostoru dosta priča, od pomoći Vlade nakon nevremena, financiranju vraćanja kredita bolnice i slično, nešto konkretnija pitanja stigla su iz redova oporbe. Tako je Sandra Drašković postavila pitanje funkcionira li Skupština BBŽ po Zakonu s obzirom na sukobe interesa nekih od dužnosnika u Županijskoj skupštini, u prvom redu predsjednice. Predsjednica Ivana Jurković Piščević u svom odgovoru kazala je da kao direktorica Tehnološkog parka nije bila u sukobu interesa, no da odlaskom na novo radno mjesto od 1. listopada mora napustiti mjesto predsjednice u idućih 60 dana.

– Kao direktorica Tehnološkog parka Bjelovar nisam bila u sukobu interesa jer je udio vlasništva bio 50% Grad Bjelovar, 50% Veleučilište. Ukoliko prelazi 50% vlasništvo jedinice lokalne samouprave, onda se to smatra sukobom interesa. Samim time s obzirom da sam promijenila poslodavca i stupila na novo radno mjesto s danom 1.10., meni kreće rok od 60 dana u kojem sam obvezna odstupiti sa svih javnih funkcija, jer sam protivnom u sukobu interesa, što sam zapravo i najavila onog trenutka kad sam stupila na novu dužnost da ću odstupiti sa svih javih funkcija – kazala je Jurković Piščević.

Predsjednica Skupštine BBŽ Ivana Jurković Piščević

Pitanje o  županijskim stipendistima postavila je Ines Šarić koju je zanimalo koje uvjete moraju zadovoljiti stipendisti kako nakon završenog studija ne bi trebali vraćati stipendiju županiji? Dodala je kako joj se niz studenata javio od kojih Županija traži da vrate stipendije s kamatama jer nisu zadovoljili uvjete ugovora o stipendiranju, a da su prema njenim informacijama i dokumentaciji koju posjeduje svi uvjeti zadovoljeni.

– Uvjeti vraćanja novca propisani su pravilnikom o Stipendiranju studenata. Stipendija se ne mora javiti ako student nakon završetka studija radi na području županije onoliko vremena koliko je primao stipendiju, te ako je nakon završeta studija prijavljen na Zavodu za zapošljavanje najmanje godinu dana – rekao je župan Marušić i dodao kako će se uskoro raditi novi pravilnik. S obzirom na navode koje iznijela Šarić dobila je poziv da s dokumentacijom studenata koji su joj se javili dođe u Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje kako bi se oni provjerili.

Bjelovarsko-bilogorski župan Marko Marušić

Marijan Žiher je pitao kada će biti dodijeljeno 300 tisuća kuna udrugama za programe koje su prijavile na županijski natječaj na što je župan Marušić odgovorio da se neće trebati dugo čekati, iako su udruge zatražile puno više sredstava nego je predviđeno u Proračunu.

– U utorak će biti povjerenstvo za odlučivanje tako da će novac udrugama biti isplaćen do kraja mjeseca. Prema nekim procjenama, zahtjeva je za preko 2 milijuna kuna. Mišljena sam i pročelnicima sam dao u zadatak da natječaj za udruge ubuduće provodimo u prvoj polovici  godine, rekao je.

Ponovno je zaiskrilo između Damira Bajsa i župana Marušića u pitanju koje je Bajs postavio vezano uz provedbu razvojnog projekta Sjever. Zanimalo ga je koliko je sredstva došlo u Proračun temeljem tog sporazuma, zašto to nije bilo na Županijskoj skupštini i zašto Županija ne koristi šansu koja joj je dana?

Damir Bajs

Marušić je u svom odgovoru još jednom ponovio Bajsu kako je on zadnji koji bi trebao prigovarati o financijama jer je najodgovorniji za financijsku situaciju u kojoj se trenutno nalazi županija.

– Što se tiče Razvojnog sporazuma Sjever ni lipa nije sjela u naš županijski proračun, tako da ne znam kakve suglasnosti trebamo imati na Skupštini. Taj sporazum je potpisan krajem prošle godine, potpisalo ga je pet županija, a u tom sporazumu su za našu županiju predviđene 2 milijarde kuna. Ono što treba naglasiti je da u trenutku kad smo potpisivali sporazum, naši projekti nisu bili u fazi pripremljenosti kao kod ostalih županija, rekao je Marušić i dodao kako da bi se oni pokrenuli županija mora imati određene financijske kapacitete i bez pomoći države to ne može sama, no ni sporazum nije predviđen da se ostvari u kratkom roku.